06 IV 2020  
Usługi rekrutacji

Bazując na dobrych i złych doświadczeniach kilkunastoletniego prowadzenia rekrutacji na stanowiska sprzedażowe, marketingowe i menedżerskie oferujemy kompleksowe usługi rekrutacji Państwa personelu szyte na miarę dla każdego klienta wg jego potrzeb.

Proponowany przez nas proces rekrutacji może wygladać następujaco:
- ustalenie profilu kandydata wg potrzeb klienta
- przygotowanie i opublikowanie ogłoszeń prasowych
- administracja zgłoszeń
- wstępna selekcja telefoniczna na podstawie nadesłanych dokumentów
- pierwszy etap rozmowy kwalifikacyjnej zlokalizowany regionalnie
- drugi etap rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem menedżera klienta
- opracowanie ostatecznych kandydatów do zatwierdzenia przez klienta
- zapewnienie kandydata zastępczego w sytuacji rezygnacji klienta lub kandydata
- poinformowanie o wyniku rekrutacji wszystkich jej uczestników

Oferujemy również usługę rekrutacji menedżerów opartą na sprawdzeniu predyspozycji i praktycznej wiedzy kandydatów wg standardu assessment center. Kluczowe jest tutaj oparcie się na dokładnym zaplanowaniu i ocenie praktycznych zadań, które rozwiązać muszą kandydaci

kontakt z nami  |  edycja